درباره ما

اینجانب مهدی فلاح به همراه همسرم خانم مهندس رضایی( ورودی سال 1388 رشته های کشاورزی و گیاهپزشکی) در زمینه واردات کود، سم و تولید بسترهای کشت اختصاصی گیاهان آپارتمانی فعالیت داریم؛ با کوله باری از تجربه به شما کمک میکنیم گیاهانی شگفت انگیز داشته باشید.

تلفن: 04446331696

 ایمیل : m.fallahagri@gmail.com mehdifallah.agri@gmail.com